Czasowniki (verbs)

 • czasowniki posiłkowe– do/have/be, mają one znaczenie funkcyjne w zdaniu- same w sobie nie znaczą nic.
 • czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym can/ could/ may/ might/ must (mustn’t, needn’t)/ will/ shall/ would/ should i ougth to
  Przykładowe zastosowanie:
  Can- służy do wyrażania umiejętności, próśb, przypuszczeń;

  Could- służy do wyrażania umiejętności oraz możliwości;
  May- wyraża przypuszczenia i prawdopodobieństwa w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości oraz przyzwolenia i pytania o przyzwolenie

  Might- służy do wyrażania przypuszczenia, prawdopodobieństwa w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości oraz przyzwolenia i bardzo grzecznych próśb

  Must- używa się w przypuszczenia związanych z teraźniejszością, przyszłością lub koniecznością; mustn’t-służy wyrażaniu zakazu; needn’t- braku konieczności w teraźniejszości;

  Will- wyraża postanowienie, prośbę, pewność;

  Shall- wyraża propozycję, ofertę, sugestię;

  Should i ought to- wyraża powinność, prawdopodobieństwo, krytykę w teraźniejszości lub przeszłości

 • czasowniki regularne oraz nieregularne
 • czasowniki wyrażające stany i czynności
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • czasowniki proste (np. read, speak), pochodne (np. discovery, transform, finish) i złożone (np. undertake)

  -czasowniki pochodne tworzone są poprzez dodanie na końcu wyrazu cząstek: -en, -ify, -ize, -ate, -er, -ish
  -czasowniki złożone tworzone poprzez połączenie przymiotnika lub przysłówka z czasownikiem, np. to undertake- przedsięwziąć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *