Liczebniki (numerals)

  • liczebniki główne- cardinal numbers
  • liczebniki porządkowe- ordinal numbers: wyjątki first, second, third (pierwszy, drugi, trzeci); pozostałe tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –th, np. eleventh- jedenasty
  • daty, np. 1467- fourteen sixty-seven;
  • ułamki:
    -Vulgar Fractions- zwykłe (liczbę znajdującą się w liczniku czyta się jako zwykły liczebnik, w mianowniku jako liczebnik porządkowy);
    -Decimal Fractions- dziesiętne (zero czytane jako nought, przy reszcie używane liczebniki główne)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *