Przyimek i wyrażenia przyimkowe

-przyimki: at, in, on, by, for;
-wyrażenia przyimkowe tworzy się z takimi przyimkami jak: out of, from, up, to, under, of;
-pozostałe przyimki: since, for, during, till/until, after, before, from… to…;
-wyrażenia bezprzyimkowe: przyimka nie używa się przed wyrazami: last, next, that (w znaczeniu czasami), this, one, each, every, all, some, tommorow, yesterday a także w wyrażeniach which/what + określenie czasu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *