Przymiotniki (adjectives)

 • tworzy się poprzez dodanie do rzeczownika lub czasownika odpowiedniej końcówki: -al, -ful, -less, -ible/able, -y, -en, -ous, -ly np. lucky- szczęśliwy (luck- szczęście; dodanie końcówki –y daje przymiotnik szczęśliwy)
 • przymiotniki o zabarwieniu negatywnym lub przeciwne tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika przedrostka: -un, -dis, -ir, -im, -in
 • tworzy się poprzez postawienie obok siebie dwóch rzeczowników pełniących rolę przymiotnika, np. a bus stop- przystanek autobusowy
 • przymiotniki złożone, np. left-handed- leworęczny
 • umowna kolejność pojawiania się przymiotników w zdaniu: jakość/opinia – rozmiar/ciężar – wiek – kształt – kolor – pochodzenie – past participle – rzeczownik opisujący – rzeczownik opisywany
 • stopniowanie przymiotników:
  1. stopień wyższy i najwyższy w przymiotnikach regularnych jednosylabowych tworzy się poprzez dodanie kolejno końcówek: -er, -est i przedimka the: strong – stronger – the strongest (przymiotniki jednosylabowe zakończone spółgłoską poprzedzoną samogłoską stopniujemy poprzez podwojenie ostatniej litery: big – bigger – the biggest, jeśli ostatnią literą jest –y to zamieniamy ją na –i: easy – easier – the easiest)
  2. stopień wyższy i najwyższy w przymiotnikach regularnych wielosylabowych tworzy się poprzez dodanie kolejno słówka: more i the most, np. modern – more modern – the most modern
  3. odmiana przymiotników nieregularnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *