Przysłówki (adverbs)

  • tworzy się poprzez dodanie końcówki –ly do przymiotnika, np. nice – nicely lub rzeczownika, np. a year – yearly
  • przysłówki częstotliwości, odpowiadają na pytanie jak często – how often?
  • przysłówki czasu, odpowiadają na pytanie kiedy – when?
  • przysłówki miejsca, odpowiadają na pytanie where – gdzie?
  • przysłówki sposobu, odpowiadają na pytanie jak, w jaki sposób – how?
  • przysłówki stopnia, odpowiadają na pytanie w jakim stopniu? Jak bardzo? Jak silnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *