Rzeczowniki (nouns)

  • występowanie przedimka- a/an; the; bez przedimka
  • w zdaniu pojawia się przed czasownikiem, po czasowniku lub po przyimku
  • występują rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  • liczba mnoga regularna (dodawanie –s; -es; -ies; -ves do rzeczownika w liczbie pojedynczej) i nieregularna (np. a man- men; a child- children)
  • dopełniacz saksoński (odpowiada na pytania do kogo/do czego to należy? Np. cat’s milk; powstaje poprzez dodanie do rzeczownika s)
  • brak rodzaju
  • rzeczowniki złożone (rzeczownik + przymiotnik; rzeczownik + gerundium; gerundium + rzeczowniki; compound nouns- rzeczowniki utworzone od czasowników frazowych; rzeczownik + and + rzeczownik)
  • budowa słowotwórcza rzeczownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *