Imiesłowy

Imiesłowy w języku angielskim dzieli się na czynne (Present) i bierne (Past).

Present Participle (imiesłów czynny) ma za zadanie tworzyć aspekt ciągły oraz modyfikować rzeczownik jako przymiotnik oraz orzeczenie albo zdanie

Past Participle (imiesłów bierny)- występuje głównie w takiej samej formie jak czasownik w czasie przeszłym i ma za zadanie tworzyć aspekt dokonany.

One Comment on

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *