Zaimki (pronouns)

  • zaimki osobowe: I, you, he, she, it, we, you, they
  • zaimki nieokreślone: somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, something, anything, nothing, everything, none, either, neither, many, much, few, a fewer, little, a little, another, other, others, the other, the others, every, each, enough, both, all
  • zaimki dzierżawcze- używane zamiast rzeczownika: mine, his, hers, its, ours, yours, theirs
  • zaimki zwrotne i emfatyczne: myself, yourself itd.
  • zaimki wskazujące: this, that, these, those
  • zaimki pytające- stawiane są po czasowniku whose i pozwalają na tworzenie pytań szczegółowych: what, who, whose, which, where, when, why, how, how often, how long, how much, how many
  • zaimki względne- za ich pomocą tworzy się zdania przydawkowe (względne): who, which, that, whom, whose;
  • zaimki wzajemne: each other (wzajemna relacja dwóch osób), one another (wzajemna relacja większej ilości osób)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *