Jakie problemy możemy spotkać w trakcie słuchania w języku angielskim?

problem-z-angielskimUmiejętność słuchania ze zrozumieniem jest jedną z czterech podstawowych umiejętności wraz z mówieniem, pisaniem i czytaniem, które uczeń powinien nabyć w trakcie nauki języka obcego. Tak jak czytanie ze zrozumieniem tak tez słuchanie należy do grupy umiejętności receptywnych, które wymagają od uczącego się odpowiedniego odbioru, zrozumienia i interpretacji materiału przeczytanego bądź usłyszanego. Continue reading