Matura pisemna z j. angielskiego w latach 2010-2013

Język angielski niezmiennie cieszy się największą popularnością na maturze z nowożytnego języka obcego. Zazwyczaj jest wybierany przez około 90% maturzystów. Jest również językiem, który najczęściej wybierany jest przez maturzystów przystępujących do matury pisemnej z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego na pisemnym egzaminie maturalnym jest sprawdzana pod kątem rozumienia tekstu słuchanego i pisanego oraz umiejętności formalnego lub nieformalnego wypowiadania się na piśmie.
Zdawalność każdego roku jest różna, chociaż przeważnie waha się w granicach 85 – 95%. Przyglądając się wynikom matur pisemnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym z lat 2010 – 2013, zauważyć można, że najlepiej wypadli maturzyści w roku 2011, kiedy zaledwie 5% uczniów nie zdało egzaminu a średnia wyników równała się 70%. Najsłabiej natomiast egzamin ten napisali uczniowie w roku 2010, kiedy zdawalność wyniosła 86% a średnia wyników to 62%. Kolejno w roku 2012 maturę z tego przedmiotu zdało 91% (średni wynik wynosił 64%), w roku 2013 95% (średni wynik tego roku to 67%).
Jak widać poziom, jaki reprezentują uczniowie szkół średnich wcale nie wzrasta z roku na rok, w zamian za to (co pokazują dane statystyczne) często jest coraz niższy lub waha się na tyle, że trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *