W tym roku matura z angielskiego była łatwa

Test wyboru na maturze z angielskiego w 2014 rokuMatura z angielskiego w 2014 roku była łatwa – przynajmniej ta na poziomie podstawowym. Poziom podstawowy wymaga opanowania języka angielskiego na minimalnym poziomie. Wystarczy posługiwać się językiem w umiarkowanym stopniu, ale całkiem dobrze radzić sobie, czyli być komunikatywnym i zrozumiałym dla innych osób. Testy są złożone z pytań i odpowiedzi, są to tak zwane testy wyboru. Badają one umiejętność posługiwania się językiem, rozumienia ze słuchu, czyli uczniowie muszą wysłuchać na przykład nagranego dialogu oraz odpowiedzieć na pytania, sprawdzają, czy uczniowie potrafią pisać w języku obcym, badają popełniane błędy, nieścisłości, bogactwo słownictwa. Niektóre teksty miały luki i trzeba je było uzupełnić odpowiednimi wyrazami, inne wymagały ogólnej odpowiedzi typu „prawda” lub „fałsz”. Continue reading

Przegląd ogólnopolskich konkursów z języka angielskiego

Każdego roku organizowane są konkursy z języka angielskiego na różną skalę i obejmujące uczniów różnych roczników. Najwyższym poziomem mogą pochwalić się konkursy ogólnopolskie. Jednym z najpopularniejszych jest konkurs „FOX” organizowany już od 13 lat i przeznaczony dla uczniów od kl. III szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Continue reading

Język angielski w kl. I-III szkoły podstawowej! Dobra decyzja czy same kłopoty?

Język obcy nowożytny (głównie język angielski) dawniej był obowiązkowy od IV kl. szkoły podstawowej. Opcjonalnie, na życzenie rodziców (za opłatą) wprowadzany był w przedszkolach lub w przypadku dzieci odbywających naukę w klasach początkowych zlecany był do nauczania przez korepetytorów na własną rękę. Continue reading